27. januar 2022

Hvordan vi hjalp GLOBSEC

Hvorfor blev Salesforce-løsningen valgt?

For bedre at kunne planlægge vores fremtidige aktiviteter var vi nødt til at automatisere nogle processer, f.eks. planlægning, administration og arkivering af individuelle projekter. Vi arrangerer en række arrangementer hvert år. For at få et overblik over aktivitetsniveauer og besøgsdata havde vi brug for vores egne dashboards – for at kunne filtrere de besøgende efter køn, erhverv, sektor eller ekspertise, opdelt efter den periode, de deltog i vores arrangementer. Salesforce-platformen opfyldte alle krav og garanterede samtidig, at der blev anvendt bedste praksis og procedurer. – Miroslav Solár, næstformand

Takket være en omhyggelig opsætning er følgende hovedprocesser blevet dækket: Implementering af Sales Cloud; AVENTRI-integration; Customer 360; Event management; HR management; Projektstyring.

Hvilke fordele var der?

Anodius var meget hjælpsom, og samarbejdet var smidigt og professionelt – altid med stor opmærksomhed på detaljer og vores forretningsbehov. Konsulenterne kommunikerede regelmæssigt med mig og var meget hjælpsomme med alle spørgsmål og anmodninger. De ved, hvad de laver, og jeg kunne altid regne med dem. – Adam Horeháj, projektleder

Forbedrede medarbejdertilfredshedsmålinger med 13 % (NPS) takket være et funktionelt system; øgede værdien af partnerskaber (kortlægning af fundraising) med 30 %; øgede antallet af partnere med 18 %; procesacceleration med 30 %.

GLOBSEC er en uafhængig, upartisk, ikke-statslig organisation, der bygger på den slovakiske Atlanterhavskommissions vellykkede arbejde (siden 1993). Hovedformålet er at præge den globale debat ved at gennemføre forskningsaktiviteter og samle centrale udenrigs- og sikkerhedspolitiske eksperter.