16. marca 2022

Čo ľudia nevedia

Sme radi, že sa môžeme podeliť o výsledky CRM prieskumu realizovaného začiatkom roku 2022.  Spýtali sme sa viac ako 20 otázok viac ako 200 SR a ČR manažérov.

Titulky:

  1. Priermná spokojnosť užívateľov s aktuálnym CRM.
  2. Medzi ČR a SR nie je zásadný rozdiel v používaní CRM systémov a obe strany pristupujú k riešeniu rovnakou logikou.
  3. Firmy strednej veľkosti sú najmenej spokojné s aktuálnym CRM riešením.
  4. SAP je stále značkou #1 veľkých spoločností v SR a ČR.

CRM technológiami spájame svet zákazníkov a zamestnancov do jedného univerzálneho priestoru, tak aby všetko dávalo zmysel a technológia bola užitočným denným pomocníkom.