5. októbra 2020

Experience Talks: Matej Šucha + Oliver Šimko

Podvedomie ovplyvňuje nielen správanie, ale aj vnímanie zákazníkov. Čo to znamená pre zákaznícku skúsenosť? Prečo si musíte dať pozor na to, čo vám zákazníci hovoria a o čo vás žiadajú?

Ako je možné, že nás hry dokážu vtiahnuť a udržať motivovaných, napriek tomu, že väčšinu času v nich skôr riešime problémy, namáhame sa, veľa krát prehrávame, no stále to považujeme za zábavu a dobre strávený čas?

Matej Sucha a Oliver Simko

Dátum: 14. 10. 2020, 8.30 – 11.30

Prezentujúci: Matej Šucha, MINDWORX a Oliver Šimko, Luducrafts