27. novembra 2020

Experience Talks: Viktor Kostický (SK)

Môžete sa tešiť na inšpiratívne témy rozdelené do dvoch blokov:

   1. Úspešne vyjednávať a zároveň zlepšiť zákaznícky dojem?

    My ľudia, aj keď si to často neuvedomujeme, sme pri vyjednávaní výrazne ovplyvnení emóciami, dojmami, primárnymi potrebami a iracionalitou. Logika je síce tiež dôležitá, ale výrazne menej, ako by sa mohlo zdať. Jednoducho značná časť vyjednávania je schopnosť dostať druhého do psychologicky vhodného rozpoloženia. A na túto časť sa v prednáške prakticky pozrieme. Mimochodom viete ako cielene podporiť dôveru? Ako vytvoriť príjemný pocit? Alebo ako u druhého dosiahnúť pocit bezpečia.

   2. Empatia v biznise a jej využitie v marketingu

    Máte pocit, ak sa to preženie, že firmy dominantne vo verejnom priestore komunikujú dookola o sebe, o hodnote ktorú poskytujú, o tom aké sú dobré, o tom ako pomôžu a podobne? Čo keď sa táto „dogma“, výrazne zmení? Čo to spôsobí smerom k zákazníkom a aj k vlastným zamestnancom? Dokážeme úprimným dávaním získať viac financií a zároveň vytvoriť prostredie, ktoré dáva ľuďom v práci väčší zmysel? A ako tieto prvky interne zaviesť do firmy?

viktor-kostricky-experience-talks-anodius

tum  9. 12. 2020, 9.00 – 11.30

Hosť: Viktor Kostrický