1. marca 2019

Komu sme prispeli 2% z daní 2018?

Tento rok sme sa rozhodli podporit o.z. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy.

Občianske združenie pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím stať sa samostatnejšími vďaka pomoci psov so špeciálnym výcvikom a psíkovia pracujú okrem Slovenska aj na Malte, v Českej republike a v Nemecku.

stolno-futbal-turnaj-anodius-2019-2
Vitazi stolno-futbalového turnaja 2019, Matej a Filip – vďaka ním vodiacipes.sk