9. decembra 2019

5 vecí pre a 5 proti na vývoji cloudových SAP appiek

Naplnil vývoj natívnych appiek v SAP Cloud Applications Studiu naše očakávania? To je otázka, ktorá v nás rezonovala, po tom, ako sme zrealizovali naše rozhodnutie – spraviť 2 natívne aplikácie pre riešenie SAP Cloud for Customer (ďalej len SAP C4C). Tomuto rozhodnutiu predchádzala túžba prispieť svojou troškou inovatívnosti a rozšíriť zoznam appiek v oficiálnom SAP Store.

 

Na začiatku tejto našej iniciatívy, sme mali jasno v tom, že nechceme vytvoriť komplexné a drahé riešenia, práve naopak, vytvoriť jednoduché aplikácie s nápadom a pridanou hodnotou, ktoré budú jednoducho integrovateľné s riešením SAP C4C. Téme vývoja v cloude by sme chceli venovať sériu blogov. Výber tém pre jednotlivé blogy by bol na Vás, čitateľoch. Takýmto spôsobom by sme chceli tvoriť obsah spolu s Vami (viac informácií na konci článku). V mojom poslednom blogu som písal o možnostiach vývoja, ktoré ponúka samotné Studio. Nasledujúci obrázok zobrazuje kľúčové funkcionality, ktoré ponúka spomínané prostredie.

 

 

SAP cloud applications_01

 

 

Aj vďaka týmto možnostiam, pomerne jednoducho dokážete rozšíriť a prispôsobiť Vaše cloudové riešenie z hľadiska naplnenia požiadaviek špecifických pre zákazníka. Ak hovoríme o rozšíreniach, máme na mysli tzv. „in-app“ alebo „in-place“ rozšírenia, ktoré sa implementujú v Studiu. Definovať vlastné biznis objekty a následne k nim pridať potrebnú logiku, užívateľské rozhranie, analytické schopnosti, vytvárať web-servisy a mnoho ďalšieho. Ako je vidieť aj na obrázku nižšie, okrem týchto rozšírení rozlišujeme aj tzv. „side-by-side“ rozšírenia. Pri tomto type rozšírení je vhodné použiť SAP Cloud Platform (za zmienku stojí nový „framework“ SAP Cloud Platform Extension Factory, o tom však v inom blogu).

SAP cloud applications_03

 

Naším cieľom bolo vytvoriť natívnu appku, add-on riešenie pre SAP C4C. Celá implementácia iba v SAP Cloud Applications Studiu. Pri implementácií nám chýbala väčšia flexibilita, mali sme pocit, že pri programovaní nás táto platforma drží príliš na krátko. Miera generickosti a flexibility je pri týchto riešeniach jasne ohraničená. Vízia SAP cloudových riešení je z tohto pohľadu jasná – žiadne veľké „in-app“ rozšírenia, jednoduchá nasaditeľnosť a integrácia. A tomu sme sa prispôsobili aj my a vytvorili 2 natívne aplikácie:

Checklist – aplikácia na zaznamenávanie každodenných úloh, s možnosťou prioritizácie, notifikácie a mnoho ďalšieho.

Timekeeper  – aplikácia na zaznamenávanie a monitorovanie dochádzky zamestnancov.

 

Po tejto reálnej skúsenosti by sme sa s Vami chceli podeliť so svojimi postrehmi a názormi a preto Vám ponúkame zoznam 5 vecí, ktoré nás počas implementácie v Studiu oslovili a 5 vecí, z ktorých sme boli sklamaní.

5 vecí, ktoré nás oslovili pri programovaní v SAP Cloud Applications Studiu:

  1. Reuse library

 

Knižnicu opätovného použitia (Reuse Library) môžeme chápať ako kontajner opakovane použiteľných funkcií (Reuse functions). Je možné si vytvoriť a definovať svoje vlastné knižnice opätovného použitia a vlastné funkcie opakovaného použitia pre lepšie organizovanie komplexného kódu vo vašom riešení. Ďalšou výhodou je opätovné použitie rovnakého kódu v skriptoch. Pre reuse functions je možné definovať vstupné a výstupné parametre. Následne je možné do nich implementovať vlastnú logiku. Okrem vlastných knižníc je možné používať aj knižnice a ich funkcie, ktoré sú vytvorené priamo SAPom. Príkladom takejto štandardnej funkcie je WebServiceUtilities.ExecuteWebService.

  1. Jednoduchosť vytvorenia obrazoviek (UI) pre biznis objekt + UI Designer

 

Páči sa nám jednoduchosť vytvárania obrazoviek pre vlastné biznis objekty. Za veľké plus považujeme UI Designer, ktorý je priamo integrovaný v SAP Cloud Applications Studiu. Tento nástroj sa používa na návrh užívateľského rozhrania. Pomocou UI Designera dokážete navrhovať a meniť obrazovky, ktoré boli vygenerované pre Váš vlastný biznis objekt, dokážete pridávať taktiež ovládacie prvky ako aj event handlers, queries, rozhrania a navigáciu medzi obrazovkami a objektami. Prostredníctvom UI Designera je možné meniť a rozširovať aj štandardné obrazovky. Považujeme za veľmi user-friendly.

 

SAP cloud applications_04

 

  1. Jednoduchosť vytvorenia zdroja dát pre reporty

 

Vytvorenie zdroju dát je naozaj jednoduché, keďže ho dokážete vytvoriť priamo z biznis objektu. Sprievodca je veľmi intuitívny a nápomocný pri vytváraní zdroja údajov pre váš vlastný biznis objekt.

  1. Jednoduchosť vytvorenia notifikácií

 

Notifikácie je možné definovať tak, aby zákazníci dostávali upozornenia v prípade, že dôjde k určitej situácii na obchodnom objekte (zmena statusu, uplynutie nejakej lehoty…). V Studiu je potrebné povoliť notifikácie pre daný biznis objekt.

   5. Repository Explorer

Ak si potrebujete zistiť aké štandardné biznis objekty existujú, aké majú atribúty a dátové typy, tak toto je nástroj, ktorý Vám pomôže. Repository Explorer zobrazuje biznis objekty, dátové typy, možnosti rozšírenia, rozhrania prichádzajúcej služby a opätovne použiteľné používateľské rozhrania, ktoré existujú v rámci public solution model (PSM). Toto ocení každý programátor.

5 vecí, ktoré by podľa nás mohli byť lepšie:

  1. Ruby Script Editor

 

Chýba nám zvýrazňovanie kľúčových slov v syntaxe, automatické odsadzovanie textu alebo automatické dopĺňanie zátvoriek, úvodzoviek resp. aj kľúčových slov, čo by pomohlo vyhnúť sa rôznym chybám pri tvorbe zdrojového textu.

  1. Nízka miera generickosti

 

Akceptujeme, avšak spomenúť sme museli.

  1. Stále pomerne malá komunita

 

Keď sme začínali pred približne dvoma rokmi s týmito technológiami, voľne dostupných informácií bolo veľmi málo. Dnes musíme konštatovať, že je to o dosť lepšie, avšak komunita okolo týchto technológií sa stále ešte iba buduje.

  1. Dump analysis

 

V niektorých prípadoch sa nám stalo, že sme v tomto nástroji nevideli runtime chybu (dump) zo systému.

 

  1. Dark theme pre SAP Cloud Applications Studio

 

😊

 

Ak by Vás téma ohľadom programovania v SAP Cloud Applications Studiu zaujímala aj do budúcna, máme v pláne tejto téme venovať samotnú sériu blogov. Do tejto aktivity by sme chceli zapojiť aj Vás, keďže naším zámerom je, aby sme obsah týchto blogov tvorili spolu s Vami. V našom záujme je tvoriť obsah, ktorý bude pre Vás atraktívny. Chceme sa venovať témam, ktoré Vás zaujímajú. Na to však potrebujeme vedieť Váš názor a práve v tomto by spočívala naša spoločná kolaborácia. Nižšie sme si pre Vás pripravili krátky dotazník, na vyjadrenie Vášho názoru, akej téme by sme venovali nasledujúci blog. Výber témy ohľadom SAP Cloud Applications Studia je iba na Vás. Vy si vyberáte, my píšeme.

Ako ďalšiu aktivitu na budovanie komunity, by sme chceli začať s tvorbou live dém formou live streamov na našom youtube kanály . V rámci týchto webinárov by sme sa venovali témam, ktoré by ste si taktiež vyberali vy. Pretože eXperience matters.

Kristián Kačinetz, SAP Consultant/Developer