roman-kucak

Príbeh spoločnosti

Čo viedlo k založeniu Anodius?

Žijeme v hektickej dobe, ktorá je nabitá neobmedzeným množstvom informácií a udalostí. Čas v nás i všade navôkol beží mnohokrát rýchlejšie akoby sme si želali a potrebovali. Je čoraz obtiažnejšie pozastaviť sa, zamyslieť sa nad pravdou a prehodnotiť zmysel nášho bytia, skutočný dosah a význam našej práce.

To nás viedlo k zamysleniu sa ako zladiť rytmus súčasného sveta s rytmom ľudskosti a prosperity.  Výsledkom bol projekt Anodius.

Roman Kučák, Managing Partner

miroslav-kupka

Aké sú dôvody existencie firmy?

Prvým dôvodom zmyslu našej existencie je pomáhať firmám vytvárať viac voľného času na zmyslupné veci, prinášajúce radosť a pocit každodenného naplnenia. Ako? Prostredníctvom inovatívnych technológii nahrádzame opakujúcu sa ľudskú činnosť a navyše dodávame vďaka dátovej inteligencii vyššiu pridanú hodnotu.  Ľudia danej firmy tak majú viac času na to, čo je pre ich prácu a život dôležité.

Druhým dôvodom zmyslu našej existencie je pomáhať vytvárať pozitívnejšiu spoločnosť.  Tým, že dokážeme intuitívne prepájať firmy s ich zákazníkmi, znižujeme trecie plochy.  Predchádzame tak vzniku množstva nedorozumení a negatívnych emócii.  Radosť z pozitívnej ľudskej interakcie sa tak automaticky prenáša i do osobných vzťahov.

Tretím dôvodom zmyslu našej existencie je prepájať v jeden celok ľudí, ktorí sa identifikujú s našimi hodnotami a očakávajú od života niečo viac. 

Miroslav Kupka, Managing Partner

stanislav-micheller

Čo znamená slovo “anodius”?

Anodius vychádza z latinského slova “anodus”, čiže cesta vpred.  Pre každého jedného jedinca je dôležité napredovať, rozvíjať sa a nikdy v tomto úsilí nepoľavovať.

Úspech pre nás znamená radosť a naplnenie z toho, čo robíme pre seba, druhých a spoločnosť.  Finančné ohodnotenie prichádza ako sekundárny efekt, nie primárny.  Je len potvrdením, že to čo robíme má zmysel, hodnotu pre nás a spoločnosť.

Slogan firmy Anodius “Experience Matters” je v podstate krátke zhrnutie vyššie uvedeného.

Škoricová farba symbolizuje prosperitu, hnedá je symbolom pragmatickosti a spoločnenskej zodpovednosti a biela znamená autentickosť a inovatívnosť.

Stanislav Micheller, Partner – SAP Services

lukas-endal-anodius

Zhrnutie

Našou víziou je spájať správnych ľudí s inteligentne zvolenou technológiou podporovanou kultúrou otvorenosti

Poskytujeme autentické CRM riešenia pre našich klientov, ktoré zlepšujú nielen funkcionalitu produktov a služieb, ale k tomu vyvolávajú úžasné emócie, ktoré chcú klienti dookola opakovať. A to nás baví. 

CRM technológiami spájame svet zákazníka a zamestnanca do jedného univerzálneho priestoru, ktorým všetko dáva zmysel.

Lukáš Endal, Partner – Salesforce Services

Prečo práve my?

Experience Matters

Empatia

Naše služby poskytujeme s rešpektom, radosťou a vášňou.

Inovácia

Vďaka nášmu neustálemu zlepšovaniu máte od nás vždy ten najinovatívnejší produkt na trhu.

Efektívnosť

Naša starostlivosť vs. cena nás robí jedinečnými vo svete IT biznisu.

Tímová práca

Kvalita našich služieb nezávisí od jednotlivca.