17. októbra 2012

Riadenie vzťahov so zákazníkmi sa presúva do mobilov

Dobré vzťahy so zákazníkmi sú alfou a omegou úspešného podnikania. Manažment riadenia vzťahov s klientmi (CRM) na báze SAP sa stáva kľúčovým nástrojom pre získanie nových, ale aj udržanie si existujúcich zákazníkov. Aj preto ho dnes používa väčšina spoločností naprieč širokým spektrom odvetví. Významnú úlohu dnes v podnikaní zohráva čas. Aj preto sa veľká časť manažérskych a operatívnych aktivít presúva z počítača do mobilného telefónu.

Pri každodennej záplave povinností a potrebe flexibilnej odozvy na prichádzajúce požiadavky z okolia sa dnes „just-in-time“ interakcia stáva nevyhnutnosťou. Ľudia potrebujú pre svoje rozhodovanie dostupné a relevantné dáta v správnom čase a na správnom mieste.

Moderné technológie, mobilnými zariadeniami počnúc a bezdrôtovými službami končiac, vytvárajú priestor na tvorbu mobilných aplikácií (Apps), ktoré sa stávajú kľúčovým nástrojom „just-in-time“ komunikácie. Dôležitým predpokladom úspešnosti takýchto aplikácií je rýchlosť, jednoduchosť, ako aj možnosť personalizácie.

Nevyhnutnosť návratu do kancelárie za účelom prístupu k dátam sa s príchodom mobilných aplikácií stala minulosťou. Väčšinu úloh, ktoré manažéri donedávna realizovali len „od stola“, je dnes možné urobiť priamo z auta, lietadla, na stretnutí s klientom, golfovom ihrisku alebo jednoducho počas posedenia pri bazéne.

Mobilné aplikácie pre riadenie vzťahov (CRM Apps) tak pomáhajú firmám pri manažovaní dát, akými sú napríklad kontaktné údaje klientov, udalosti, stretnutia, sledovanie stavu vybavenia objednávok a ich histórie, stavu výroby, marketingových aktivít a mnoho ďalších aspektov podnikania. CRM Apps umožňujú firmám efektívnejšie a spoľahlivejšie využívať dáta prostredníctvom jednoduchého a rýchleho prístupu. 

Firmy, ktoré CRM Apps používajú, výrazne zlepšujú efektivitu svojho podnikania. V súkromnej sfére umožňujú mobilné aplikácie užívateľom efektívnejšie a transparentnejšie riadiť ich rezervácie, nákupy, zdieľať vlastné skúsenosti, získavať atraktívne a na mieru šité ponuky a mnohé ďalšie služby.

Ako vyplýva z dát americkej prieskumnej a poradenskej spoločnosti Gartner, do roku 2016 sa bude minimálne 50% všetkých podnikových užívateľov emailov spoliehať na mobilné zariadenia namiesto štandardného desktopu, a to najmä kvôli vyššiemu pohodliu využívania mobilného zariadenia pri podnikových aplikáciách. Mobilné projekty pre vývoj aplikácií do inteligentných telefónov alebo tabletov budú podľa firmy Gartner do roku 2015 štvornásobne prevyšovať počet klasických PC projektov. Smart telefóny a tablety budú predstavovať viac ako 90 % čistého rastu mobilných zariadení, čo prispeje k trendu primárneho vývoja aplikácií.

Medzi aktuálne témy vývoja Apps v roku 2012 možno zaradiť:

  • platby, bezpečnosť,
  • Near Field Communication (NFC) – možnosť interaktívne zdieľať informácie s ľuďmi okolo nás a bezkontaktne platiť mobilným zariadením, ako
  • Location Based Services – možnosť byť informovaný o aktuálnom dianí, o ponukách produktov a služieb v okolí a o ďalších prípadných službách danej lokality.

Mobilné technológie nám prinášajú do budúcna množstvo príležitostí, pričom je len na nás, v akom rozsahu a do akej miery sa ich rozhodneme využívať.

Roman Kučák, Managing Partner