14. mája 2020

Salesforce, čo máš nové? (Spring’20)

Od posledných zmien (spring 2020), v Salesforce môžete:

 1. Vytvoriť URL alebo vlastné tlačidlo na prechod na stránku záznamu s predvyplnením polí.

 2. Zaradiť úlohu aj do poradovníka.

 3. Pri vytváraní stránky v App Buideri vám pomôže pomoc vo forme tipov.

 4. Zabezpečiť dáta v sandboxe s nástrojom Salesforce Data Mask.

 5. Kombinovať duplikáty prípadov cez Case Merge.

 6. Klonovať príležitosti alebo kampane spolu s ich related záznamami.

 

 1. Navigácia na stránku s vytvorením nového záznamu s predvyplnením polí.

Na otvorenie stránky s novým záznamom, potrebujete vytvoriť URL alebo vlastné tlačidlo, kde použijete nižšie uvedený vzorec (je to iba príklad), ktorý zabezpečí predvyplnenie konkrétnych polí.

 

/lightning/o/Account/new?defaultFieldValues=

Name={!URLENCODE(Account.Name)},

OwnerId={!Account.OwnerId},

AccountNumber={!Account.AccountNumber},

NumberOfEmployees=35000,

CustomCheckbox__c={!IF(Account.SomeCheckbox__c, true, false)}

 

Nástroje ako URL aj vlastné tlačidla, ktoré predvyplňujú polia určite nájdu v rámci Salesforcu svoje opodstatnenie. Príklad ich konkrétneho použitia s podrobnejším vysvetlením nájdete aj v týchto článkoch:

Ako využiť URL HACKING v Salesforce?

Ako AUTOMATICKY vytvoriť novú príležitosť alebo Lead z prípadu v Salesforce?

 

 

 1. Aktivity: Priradenie úloh do poradovníka s cieľom efektívnejšie zdieľať prácu

Úlohy už nemusíte priradzovať iba užívateľom alebo skupinám. Môžete ju najprv zaradiť do poradovníka (Queue) vytvoreného nad objektom Task. Z tohto poradovníka, cez ich zoznam, si potom môžu úlohy vyberať  jednotlivci a podieľať sa na ich plnení v rámci pracovnej skupiny.

Salesforce, čo máš nové? (Spring'20) 1

 Salesforce, čo máš nové? (Spring'20) 2

 

 1. Vylepšenie Lightning stránok s navádzaním pre App Builder

 

Pri vytváraní stránok vám App Builder ponúkne návrhy na ich úpravu v zmysle zvýšenia efektivity. Tipy sú dostupné pre kategórie ako výkon, použitie, štrukturálne veci. Niektoré z týchto tipov sú súčasťou správy Salesforce Optimizer report. Aplikácia vám napríklad dá tip, že na stránke sú dva identické komponenty. To, či nejaké tipy na úpravu vám systém odporúča, uvidíte pri ikone Help.

Salesforce, čo máš nové? (Spring'20) 3

Ak nechcete, aby sa vám tipy zobrazovali, použite možnosť Mute Tips.

 

 1. Zabezpečenie dát v Sandboxe s nástrojom Salesforce Data Mask

 

Týmto bezpečnostným nástrojom (určeným pre adminov a developerov) dokážete automaticky maskovať citlivé informácie s rôznou úrovňou maskovania, namiesto ich manuálneho zabezpečovania. Ide o nevrátiteľnú akciu, maskované dáta nie možné odmaskovať. To zabezpečuje, že nedôjde k replikácii dát v čitateľnej forme v inom prostredí. Data Mask je managed package, ktorý sa inštaluje do produkčnej ORG.

 

 1. Skombinovanie duplikovaných prípadov pomocou funkcie Case Merge

 

Ide o podobnú funkciu, ako keď sa kombinujú duplikáty v kontaktoch a Accounts. Teraz je táto možnosť dostupná aj v objekte Case, kde je možné skombinovať až tri prípady aj v prípade, keď agent nemá oprávnenie mazať prípady, pretože sa teraz dá vybrať, či sa prípady po skombinovaní vymažú alebo nie. V prípade, že sa budú mazať, bude agent oprávnenie aj naďalej potrebovať.

Ak sa rozhodnete zachovať duplikáty, tie sú pridané do časti Merged Cases na záložke Related na skombinovanom master zázname. Tam je vidieť, ktoré prípady master záznam obsahuje.

Salesforce, čo máš nové? (Spring'20) 4

Prívlastok “Merged” je potom pripojený k subjektu v Highlights paneli, ktorý je zároveň linkom, ktorým sa dostanete k master záznamu.

Salesforce, čo máš nové? (Spring'20) 5
Ak sa rozhodnete skombinované prípady vymazať, uchová sa iba master prípad a skombinované prípady sú dočasne vymazané počas 15 dní, kedy zostávajú v koši.

Cesta nastavenia špecifikácie:

Setup/Case Merge -> enable Case Merge

Salesforce, čo máš nové? (Spring'20) 6

 1. Klonovanie príležitostí alebo kampaní spolu s ich súvisiacimi záznamami.

Klonovanie spolu s related záznamami zjednodušuje prácu s opakujúcimi sa príležitosťami a kampaňami.

Na túto akciu potrebuje užívateľ oprávnenie na vytváranie príležitostí alebo kampaní a minimálne Read prístup k záznamu, ktorý chce klonovať.

V prípade príležitosti bude pri tejto akcii ponúknutá možnosť klonovať s kontaktnými rolami, produktom alebo produktom ako line item.

Salesforce, čo máš nové? (Spring'20) 6

V prípade kampaní, sa súvisiace záznamy týkajú všetkých členských statusov.

Túto akciu si pridáte štandardným spôsobom do page layoutu.

Martina Romanová, CRM konzultant