stanislav-micheller
sa[

Vytvářejte pozitivní emoce

Zvítězte ve zkušenostní ekonomice tím, že odlišíte a rozvinete své podnikání a budete poskytovat výjimečné zákaznické zkušenosti.  Vytvořte propojenou cestu k zákazníkovi založenou na empatii a důvěře. Sada pěti špičkových portfolií cloudových řešení, která vašemu podniku pomohou inovovat, integrovat a být agilní.

Proč SAP Customer Experience

Práce odkudkoli

6měsíční návratnost investice

372% ROI během tří let

360stupňový pohled na zákazníka

Automatické aktualizace softwaru

empathy-icon

Umělá inteligence (AI)

Strojové učení

Disaster recovery

Vypočítejte ROI hodnotu řešení

Implementujte včas, v rámci rozpočtu a s očekávanou hodnotou.

Když se zaměřujete na inovace, které mají zajistit růst společnosti, nezapomínejte na hodnotu řešení, resp. NÁVRATNOST INVESTICE. Je důležité, aby tato hodnota a očekávané výsledky byly v souladu s vaší obchodní strategií.

Úspěšné společnosti dosahují mnohem lepších výsledků, pokud jsou očekávané přínosy projektu jasné od začátku do konce. Tyto společnosti uplatňují řízení hodnoty ve svých projektových portfoliích důsledně v průběhu celého cyklu.

CRM Entry Workshop

  • Úvodní workshop, na kterém se seznámíme s vaším fungováním.
  • Společně si probereme, co by se dalo zlepšit.
  • Vybereme pro vás ten správný produkt
  • Navrhneme řešení
  • Doporučíme vám vhodný implementační balíček
  • Provedeme ukázku systému
Kontaktujte nás

Případové studie

Odborná certifikace

SAP-Certified-Integration-Associate-SAP-Cloud-for-Customer-1805
sap-active-project-manager-and-anodius
SAP-Certified-Development-Associate-SAP-Customer-Data-Cloud