2. června 2021

Jak na rychlé vytvoření úspěšné strategie značky zaměstnavatele

Strategie značky je základním pilířem pro jakékoliv podnikání. Pevná strategie značky může pomoci společnosti nasměrovat její poslání, vize a strategických cílů. Branding jde nad rámec loga, marketingu a produktových štítků. Je to hvězda Severka, která vede každé oddělení v oboru včetně lidských zdrojů. Zde se stává relevantní myšlenka zaměstnavatelské značky, resp. Employer Branding-u.

 

Co je značka zaměstnavatele (Employer Branding)?

Seth Godin definuje značku jako „příběh, soubor emocí a očekávání a záštitu nad tím, co si myslíme a cítíme o tom, co děláte.“ Dalo by se říci, že vaše značka je vaše obchodní reputace – to, jak vás vidí zákazníci a konkurence . Značka zahrnuje všechny činnosti a symboly, které pomáhají budovat tuto reputaci.

V návaznosti na tento myšlenkový směr představuje značka zaměstnavatele soubor očekávání, které mají současní a potenciální zaměstnanci o vašem podnikání. Jaká je vaše reputace jako zaměstnavatele? Vaše silná značka zaměstnavatele vám může pomoci přilákat špičkové talenty, zvýšit morálku zaměstnanců a snížit fluktuaci – což může výrazně snížit náklady na přijímání zaměstnanců. Díky správné strategii značky budou lidé chtít pracovat pro vás.

 

Jak vytvořit úspěšnou značku zaměstnavatele

Pěstování efektivní značky zaměstnavatele je proces a vyžaduje hodně introspekce. Předtím, než se pustíte do strategie značky zaměstnavatele, je důležité zvážit, čím se chcete stát známá jako společnost, jaký talent chcete přilákat a jaké prostředí považují tito uchazeči o zaměstnání za atraktivní.
Building-Successful-Employer-Brand-Strategy-Fast

 

Čím chcete být známí?

Každé podnikání by mělo být řízeno jeho posláním, vizí a hodnotami – dopadem, který chce ve světě dosáhnout. Politiky HR společnosti by měly shodovat s aspekty vaší větší značky. Vaše poslání, vize a hodnoty by tedy měli v ideálním případě formovat typ pracoviště a zaměstnavatele, kterým se rozhodnete být.

Pokud si ve vašem podnikání ceníte uspěchanou kulturu, pak musí pracoviště přilákat uchazeče o zaměstnání se skvělou pracovní morálkou, kterým nepřekáží práce pozdě nebo o víkendech. Jedním ze způsobů, jak kultivovat kulturu shonu, je vytvoření prostředí, kde mohou pracovníci odpočívat, jíst a sprchovat se při práci přesčas.

Některé společnosti si váží zdraví a pohodu, takže jak zaměstnavatelé vytvářejí prostředí, které podporuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem nebo dokonce integraci do pracovního života. V takových případech je důležité, aby se tato politika implementovala v rámci různých oddělení a hodnotových řetězců.

Možná budete muset například říci svému prodejnímu týmu, aby nepřijímal nabídky nebo nové práce v pátek, které mají přijít v pondělí, nebo možná budete muset do rovnice zakomponovat svátky, abyste mohli dodržet termíny projektu, aniž jste od zaměstnanců vyžadovaly práci svátcích .

 

Aký talent chcete prilákať?

Dalším krokem je definování vaší ideální personální osobnosti. Přilákat špičkové talenty je jedna věc, ale musíte si najmout lidi, kteří budou dobře zapadat do vaší firemní kultury. Čím podrobnější bude vaše personální osobnost, tím lépe bude HR hledat nejlepší formu.

Jakmile budete schopni odpovědět na tyto dvě otázky, sladění komunikace, které si autenticky ceníte, usnadní v rámci vaší společnosti a marketingových kampaní. Pomůžeme vám vytvořit strategii značky zaměstnavatele.

Dávid Marko, Business Consulting