Jak založit Amazon Web Services se SAP Marketingovým Cloudem?

Založení Amazon Web Services se SAP Marketingovým Cloudem

Napsal: Robert Hassel, CX Konzultant

Integrace Amazon Web Services a SAP Marketing Cloudu poskytuje posílání mailů prostřednictvím vašich emailů jako Gmail, Hotmail, apod. Rovněž sbírá informace například o doručení, otevření emailu io tzv. „hard a soft bounces“.

Požadavky:
SAP Marketing Cloud (SAP MC), Amazon WEB Services (AWS) účet

Postup:

 1. Nejprve, po přihlášení do AWS, si musíte vytvořit a ověřit adresu odesílatele pod Simple Email Service -> Identity Management -> Email Addresses.
 2. Po vytvoření emailové adresy, klepněte na adresu a jděte do Notifications -> Edit Configuration -> Click here to create a new Amazon SNS topic.
 3. Nyní musíte vytvořit SNS téma (topic) pro „bounces and complaints“, její název může být například AMAZON_MARKETING.
 4. Vytvořenou SNS tému lze přiřadit k emailu. Jděte zpět do Simple Email Service -> Choose your email -> Notifications -> Edit Configuration -> SNS Topic Configuration. Pro „Bounces and Complaints“ přiřaďte vaši SNS téma a zruš přeposílání emailové zpětné vazby „Email Feedback Forwarding“, pak stiskněte Save Config.
 5. Po těchto krocích, vytvořte nové pořadí „queue“ se stejným názvem jako SNS téma. Jděte do Simple Queue Service -> Create New Queue. . Vložte své jméno a vyberte „Standard Queue“ stiskněte Quick-Create Queue.
 6. Jděte do Identity and Access Management (IAM) -> Groups -> Create New Group. Název skupiny „Group“ může být například Admins, přiřaďte Administrator Access z Attach Policy, pak stiskněte Create Group.
 7. Nyní můžete vytvořit IAM uživatelů. S IAM uživatelům můžete kontrolovat povolení a autorizace. Jděte do Identity and Access Management (IAM) -> Users -> Add user. Vytvořte uživatele AmazonSES s typem přístupu „Programmatic access“ a a přiřaďte dříve vytvořenou skupinu. Po vytvoření uživatele, dostanete parametry pro přístup k Amazonu: Access Key IDSecret Access Key. Tyto parametry budete potřebovat do SAP Marketingového Cloudu (Communication Systems a Communication Arrangements). Opakujte tento krok pro druhého uživatele AmazonSQS, ale použijte typ přístupu „Console Password with Custom Password“.
 8. Jděte na https://email.eu-west-1.amazonaws.com/ ve vyhledávači Chrome a a otevřete vývojářské nástroje s F12 na klávesnici. Pod Security stiskněte  View Certificate -> Details a uložte všechny dostupné certifikáty v Base-64. Opakujte tento krok i pro https://sqs.eu-west-1.amazonaws.com/. Eu-west-1 pouze příklad, váš región pro Amazon Services se může lišit.
 9. Po těchto 8 krocích, se můžeme přesunout do SAP Marketingového Cloudu.
 10. V SAP Marketingovom Cloudu, jako admin otevřete Maintain Certificate Trust List app a zvolte Add. Uploadujte všechny certifikáty pro email.eu-west-1 i sqs.eu-west-1.
 11. Jděte do Communication Systems app a vytvořte 2 systémy: 
  • Systém pro Amazon SES s:
   • System ID: AMAZON SES
   • Host name: email.eu-west-1.amazonaws.com
   • Uživatelé pro Outbound CommunicationUser Name – Amazon ACCES key ID Amazon SES, Password – Secret Access key of user AmazonSES
  • Systém pro Amazon SQS s:
   • System ID: AmazonSQS
   • Host name: sqs.eu-west-1.amazonaws.com
   • Uživatelé pro Outbound CommunicationUser Name – AmazonSQS, Password – user password of AmazonSQS
 12. Pak jděte do Communication Arrangement a zvolte New:
  • Communication Arrangement for Emails:
   • Scenario: SAP_COM_0016
   • Communication System: AmazonSES
   • Provider ID: sapAmazon
   • Sender Profile ID: your sender profile (Pokud ho nemáte, musíte jej vytvořit)
   • Marketing Area ID: usually Global
   • Port: 443
   • Service URL: https://email.eu-west-1.amazonaws.com:443/
  • Communication Arrangement for Bounce Handling:
   • Scenario: SAP_COM_0039
   • Communication System: AmazonSQS
   • Provider ID: sapAmazon
   • Sender Profile ID: your sender profile (Pokud ho nemáte, musíte jej vytvořit)
   • Marketing Area ID: usually Global
   • Port: 443
   • Service URL: https://sqs.eu-west-1.amazonaws.com:443/
   • Path: je poslední individuální část „queue URL v Amazone“. Například /112255779176/AMAZON_MARKETING
 13. Po založení nastavení, můžete otestovat spojení. Pokud je spojení funkční, tak je vše hotovo. Pokud spojení není funkční, zkontrolujte celou proceduru nebo mě kontaktujte.