16. července 2021

B2B Marketing Analytics (CS)

B2B Marketing Analytics je aplikace Tableau CRM, která vám pomůže segmentovat a vizualizovat marketingová a prodejní data. Po přidělení uživatelských oprávnění mohou marketéři vytvářet B2B Marketing Analytics dashboardy v aplikaci Tableau CRM Analytics Studio.


Obrázek níže ukazuje způsob, jakým jsou data z aplikace Pardot odesílána do Salesforce prostřednictvím Salesforce Connector pro Pardot a následně do Einstein Analytics prostřednictvím „dataflows“. Dataflows jsou kanály, které přenášejí data ze Salesforce do Einstein Analytics. Než se data dostanou do analytických datasetů, dataflows je naformátují tak, jak chcete. Tomu se říká transformace. Datové toky pro out-of-the-box dashboardy jsou součástí balíčku B2B MA. Out-of-the-box datové toky se budou spouštět v naplánovaném čase každý den, jakmile budou aktivovány. 
B2B Marketing Analytics 1

B2B Marketing Analytics Dashboards

Aplikace B2B Marketing Analytics obsahuje tři out-of-the-box dashboardy s grafy a tabulkami, které si můžete prohlédnout hned po vybalení. Pomocí několika dalších kroků můžete vytvořit také dashboardy Multi-Touch Attribution, Account-Based Marketing nebo Einstein Behavior Scoring. Každý dashboard je založen na předem definovaných datsetech a filtrech.

Engagement Dashboard

Tento dashboard zobrazuje výkonnost vašich primárních marketingových prostředků a jejich přínos k prodejnímu trychtýři a životnímu cyklu příležitostí.

Tento dashboard zahrnuje následující metriky: zapojení do assetů v e-mailech, formulářích a vstupních stránkách.

B2B Marketing Analytics 3


Pipeline Dashboard


Tento dashboard zobrazuje váš predajný lievik od fázy návštevníka cez potenciálneho zákazníka až po získané/stratené príležitosti. Tento dashboard môžu používať vedúci pracovníci predaja a marketingu, aby videli, ktoré assety a kampane majú najväčší vplyv na uzatvorené obchody.

Dashboard obsahuje nasledujúce metriky: počty návštevníkov, prospectov, marketingovo kvalifikovaných leadov, otvorených príležitostí, uzatvorených-vyhraných príležitostí a údaje o rýchlosti (velocity).

B2B Marketing Analytics 5


Marketing Manager Dashboard

Tento dashboard kombinuje engagement a pipeline dashboardy a poskytuje rychlý přehled o stavu vaší společnosti i o výkonnosti kampaní.

Dashboard obsahuje následující metriky: pipeline dohod, příjmy podle kampaní a zapojení marketingových assetů.

Account-Based Marketing Dashboard

Account-Based Marketing dashboard shrnuje příležitosti, kontakty versus marketingové zapojení a prodejní aktivity. Dashboard můžete omezit podle konkrétního accountu nebo několika accountů, abyste viděli, jak se daří vašim obchodním zástupcům.

Dashboard obsahuje následující metriky: podrobnosti o accountu, pipeline podle accountu, procento získaných výnosů, hodnotu stádia podle account a prodejní aktivity, které se vztahují k času strávenému aktivitami a počtu prodejních aktivit.
B2B Marketing Analytics 6

 

Multi-touch Attribution Dashboard

Multi-touch attribution dashboard zobrazuje, které marketingové aktivity mají největší dopad v každé fázi nákupního cyklu. Tento dashboard vám pomůže zobrazit data na základě tří různých typů atribuce: první touchpoint, rovnoměrná distribuce a poslední touchpoint. Po aktivaci funkce Connected Campaigns se všechny marketingové assety Pardot a Sales Cloud data zobrazí na jediném dashboardu.

Dashboard obsahuje následující metriky: výnosy, celkovou hodnotu, náklady, návratnost investic, hlavní kanály a výnosy podle kampaní.
B2B Marketing Analytics 7

Einstein Behavior Scoring dashboard

Einstein Behavior Scoring dashboard ukazuje, které faktory Einstein bere v úvahu při sestavování vašeho skórovacího modelu.

Dashboard obsahuje následující metriky: Nejvlivnější aktivity zapojení, vlivné assety a tabulku leadů a kontaktů, kteří tyto aktivity provádějí.

Shrnutí

B2B Marketing Analytics je skvělý nástroj Salesforce, který pomáhá marketérům vizualizovat návratnost investic do kampaní napříč celým trychtýřem. Pomocí out-of-the-box dashboardů a datasetů můžeme zjistit, jaké kanály a jaké programy generují příjmy, které kampaně zvyšují ROI z hlediska zvýšení povědomí napříč všemi nákupními fázemi a jaké programy pomáhají uzavírat obchody. B2B Marketing Analytics má několik fantastických out-of-the-box vizualizací, které vám pomohou začít vyprávět příběh úspěchu vašich marketingových dat.

Lukáš Endal, Partner – Salesforce Services