25. června 2021

Co je nového v SAP Service Cloud 2105 – Platforma a integrace

Lotus Notes 10 integrace

Vzhledem k nízkému počtu zájemců o doplněk bude podporovaná verze Lotus Note 10 nebo starší. Novější verze nebudou podporovány.

Novinky v obchodních partnerech

 1. Účet nejvyšší úrovně a mateřský účet a jejich pravidla pro externí ID, korespondující s teritoriálním přeskupením

Pravidla pro přeskupení aktuálně podporují účet nejvyšší úrovně a mateřský účet a jejich externí ID. Uživatelé mají dodatečnou flexibilitu v používání informací o hierarchií účtů pro nastavení pravidel pro přeskupení

2. Teritoriální přeskupení – Správa verze

Uživatelé mají nově přístup k minulým verzím teritoriálního přeskupení a potřebnou verzi si mohou stáhnout v Excel formátu, tato funkce ulehčí správu systému.

3. Vztahy, závislé na prodejní oblasti, jsou dostupné pro individuální zákazníky

Informace, související s prodejní oblastí, mohou být pohodlně spravovány pro vztahy s individuálními zákazníky

4. Propojení účtů bez stanovení účastníka

Novou funkci lze využít v případě potřeby propojení účtu bez opětovného stanovení účastníka

 
5. Účet nejvyšší úrovně a mateřský účet pro list kontaktů

Tato aktualizace umožňuje náhled do hierarchie účtu ke kontaktu, aniž by bylo potřeba rozbalit položku účtu


Novinky v produktech

 1. Zobrazení skladového přehledu

Přehled skladu je nově integrován a synchronizován se systémem S/4HANA. Uživatelé již mohou vybrat konkrétní závod pro aktuální přehled o skladové dostupnosti produktu pro kvotace a prodejní objednávky.

 1. Kopírování a vkládání produktů do seznamu s použitím externího produktového ID

Nová verze umožňuje vylepšený a flexibilnější záznam produktu s využitím funkce kopírování a vložení. Tato funkce je vhodná především pro práci s externím produktovým ID.

 


Novinky v nástrojích klíčového uživatele a v SAP Cloud Application Studiu

 1. Konfigurace rozšiřujících polí v základním vyhledávání

Bylo zlepšeno vyhledávání. Klíčoví uživatelé mohou rozhodnout, jestli si přejí přidat rozšiřující pole do základního vyhledávání.

2. Výběr identifikátoru pro kopírování a vložení

Možnost kopírování a vkládání produktů do seznamu s použitím externího produktového ID nebo jiného identifikátoru

3. Přizpůsobení jazyka s pomocí Data Workbench

 

Byla vytvořena nová funkce oData Service, která může být využita pro přizpůsobení jazyka.

Tato funkce nabízí mnohem větší flexibilitu pro import/export jazykových přizpůsobení (adaptací)

Novinky ve stanovení účastníka

 1. Propojení účtu bez stanovení účastníka

Je umožněno pevné přiřazení organizace a zaměstnanců v otevřených transakcích pro propojené účty

 

Novinky v uživatelském reportování (tenant reporting)

 1. Vlastní report posledního data přihlášení aktivních uživatelů

Možnost vytvoření reportu, založeném na vylepšeném zdroji dat, který obsahuje informace o posledním datu přihlášení uživatele a o aktivním/neaktivním stavu

Novinky v SAP Cloud for Customer extended app (rozšířená aplikace)

 1. Deaktivace schránky pro zvýrazněný text (iOS)

Již je možné vybrat žádoucí aplikaci pro volání/zprávy. Pomocí této funkce lze snížit náklady na telefonní hovory/zprávy

Novinky v Data Workbench

 1. Export ve formátu pro MS Excel

Kromě podpory .CSV formátu, je nově zavedena podpora souborů ve formátu MS Excel.

Novinky v Groupware Integration

 1. Synchronizace oblíbených kontaktů

Kromě podpory .CSV formátu, je nově zavedena podpora souborů ve formátu MS Excel.

Novinky v Groupware Integration

 1. Synchronizace oblíbených kontaktů

  

Každý uživatel může nově nastavit oblíbený kontakt, který bude synchronizován s Outlookem.

Výhodou je méně synchronizovaných kontaktů.

2. Možnost uložení návštěvy nebo schůze ke kontaktu, dohledanému skrz vyhledávání

     

Umožňuje pohodlnější vyhledávání prodejních objednávek nebo kvotací a propojení s aktivitou (email, schůze, návštěva). Již není potřeba otevírat objednávku pro manuální vložení aktivity.


3. Správa opakovaných událostí s použitím Admin UI

 

Umožňuje pohodlnejšie vyhľadávanie predajných objednávok alebo kvotácií a prepojenie s aktivitou (email, schôdza, návšteva). Už nie je potrebné otvárať objednávku pre manuálne vloženie aktivity.

 1. Správa opakovaných udalostí s použitím Admin UI

Aktuálně můžete aktivovat správu opakovaných událostí bez nutnosti vytvoření ticketu

5. Automatická synchronizace opakujících se událostí

 

V nové verzi lze nastavit automatickou synchronizaci pro opakující se události, stejným způsobem, jako pro samostatné schůze/návštěvy.

6. Shrnutí

Nový sloupec byl přidán do seznamu uživatele pod nastavení groupware, ve kterém lze zobrazit stát uživatele

Byla přidána možnost oznámení pro klíčové uživatelé skrz nastavení Groupware, v případě, kdy se vyskytne porucha aplikace (např. problém se synchronizací). Tyto oznámení jsou k dispozici v Admin dashboardu

Novinky v Prepacked Integration

 1. Zobrazení skladové dostupnosti v C4C hlavních detailech produktu (Product master details)

Dostupnost produktu skladem je přehledně a jednoduše zobrazena na základě zvoleného závodu

2. Replikace registrovaných produktů a bodů instalace ze SAP C4C do SAP S/4HANA a SAP ECC

Technici již mohou používat jediné uživatelské prostředí. Aktuálně je možné vytvořit obchodní požadavek pro servisní techniky na výbavu a funkční oblasti na straně zákazníka.

Novinky v OData Framework

 1. Podpora $expand v Function Import požadavcích

Tato funkce redukuje množství OData vstupů, potřebných pro určité scénáře a zvyšuje celkový výkon příslušných požadavků.

Fedor Rososskiy, SAP Consultant