22. června 2021

Jak udržet své zaměstnance spokojené

Když uvažujeme o účinných způsobech zvýšení produktivity, jednou z oblastí, která se často přehlíží je štěstí zaměstnanců.

Mějte na paměti, že studie prokázaly, že šťastní zaměstnanci jsou o 12% produktivnější a štěstí vede k 52% snížení fluktuace zaměstnanců. Důležitost udržování pozitivních emocí pro ty, kteří pracují pro vaši firmu tedy není vůbec k smíchu.

how-keep-your-employees-happy

Co tedy můžete udělat abyste zajistili, že štěstí bude součástí vašeho zaměstnání a nebude pouze možností

Odpovězme si na tuto otázku pohledem, jak implementovat 4 pilíře štěstí na pracovišti. Jsou jimi Účel, Zapojení, Odolnost a Laskavost nebo U.Z.O.L. (P.E.R.K)

 

Poskytněte účel

Jasný důvod, proč ráno vstávat je pro naše osobní štěstí zásadní.  K tomu neodmyslitelně patří náš přístup k práci.  Zpráva o štěstí z roku 2017 zdůrazňuje, že ti kteří pracují a mají na pracovišti smysl své práce, jsou mnohem šťastnější než ti, kteří ho nemají.

To znamená, že pokud to se zlepšováním morálky zaměstnanců myslíte vážně, musíte aktivně komunikovat smysl existence Vašeho podnikání.

Jak to však udělat?

Účel je jedním z klíčových faktorů při vytváření základních hodnot společnosti, je středobodem vašeho podnikání. Dá se tedy dosáhnout, pokud se o něm pravidelně diskutuje a přijímají se opatření, která jsou v souladu s ním, například zaměstnavatel se stejnými příležitostmi.

Pokud bude účel existence firmy v souladu s osobními hodnotami vašich zaměstnanců, stane se prioritou pro každého. Bude to mít i zásadní vliv na štěstí vašich zaměstnanců.

 

Zapojte, angažujte své zaměstnance

Jedním z největších nebezpečí pro štěstí zaměstnanců je vnímána vzdálenost mezi managementem a zaměstnanci.

Manažeři se tomu mohou vyhnout pravidelnou komunikací se zaměstnanci a sdílením. Při těchto interakcích nezapomeňte vytvořit prostředí podporující zábavu a používejte jazyk, který inspiruje pozitivní emoce.

Angažovanost v práci se však neomezuje pouze na to, jak dobře spolu komunikujeme. Souvisí to is naší vervou v práci, oddaností a absorpcí v pracovních činnostech. Co tedy můžete udělat, abyste povzbudili tento důležitý prvek ke štěstí zaměstnanců?

Snažte se vytvořit takové prostředí, aby lidé mohli snadno vstoupit do stavu toku (state of flow).

Společnost dosahuje tok eliminováním rušivých vlivů a umožněním pracovat s určitou autonomií, což vede k samostatnosti týmu.

 

Rozvíjejte kulturu odolnosti

Schopnost zvládat nepříznivé situace s lehkostí, zotavit se z neúspěchů a čelit výzvám jsou důležité prvky štěstí zaměstnanců.

Věci se nedějí vždy podle plánu. Pokud však víte, že vedení bude reagovat způsobem, který akceptuje tuto skutečnost, vede to k jistotě zaměstnání v povědomí pracovníků.

Odolnosti také velmi pomáhá, když máte dobrou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Pamatujte, že nedostatečné čerpání dovolené škodí odolnosti, štěstí a jiným požadovaným výsledkům v podnikání. Své zaměstnance povzbuzujte, aby aktivně čerpali to, na co mají nárok.

To platí i pro management! Uvědomění si hodnoty volna pomůže týmu získat životně důležitou perspektivu.

 

Projevte laskavost

Pozitivní emoce jsou vždy pozitivnější než negativní. Které pozitivní emoce byste tedy měli zdůraznit, pokud chcete mít šťastnější pracoviště?

Vděčnost a empatie jsou rozhodující. Jednoduché poděkování a uznání vynaloženého úsilí může vést k tomu, aby se lidé cítili lépe i na biologické úrovni.

Kromě toho můžete projevit empatii i přikývnutím, očním kontaktem, či parafrázováním toho, co nám je řečeno. Tyto malé gesta jsou však důležité signály. Výsledkem jsou zaměstnanci, kteří jsou s vámi emocionálně propojení.

 

Štěstí v práci pro všechny

Ke štěstí zaměstnanců netřeba mnoho, a to prostřednictvím aplikace výše zmíněných 4 klíčových prvků. Důsledky opatření k zajištění šťastného pracoviště jsou však k nezaplacení.

Pokud to myslíte s řízením zaměstnanecký zážitků a zkušeností vážně, obraťte se na nás ještě dnes. Naše odbornost pomohla mnoha klientům a rádi bychom pomohli i vám.

Roman Kučák, CEO