23. července 2021

Kdo je kreativnější – jednotlivci nebo týmy?

Je zásadní otázkou – kdo je kreativnější, zda jednotlivci nebo týmy. I když jsou úzce spojeny, liší se svou povahou. Některé organizace dokáží flexibilně reagovat právě díky týmové práci. Individuální kreativitě a potenciálu se naopak v některých organizacích přikládá větší význam, pokud se vyžaduje odbornost jednotlivce.
who-more-creative-individuals-teams
Týmová tvořivost je součtem individuální tvořivosti dohromady, ale některé organizace neuznávají individuální tvořivost jako organizační tvořivost. Zdá se, že jsou si podobné, ale jsou také odlišné. Propojení mezi týmem a výkonem jednotlivce závisí na povaze projektu a rozdělení úkolů mezi zaměstnance.

Klíčové oblasti zájmu

Jednotlivci a organizace fungují a reagují odlišně. Organizace musí být předvídatelná a pohotová. Jednotlivci se však mohou chovat odlišně. Může to být nepříjemné, pokud jde o individuální přínos a tvořivost. Někdy nemusí být inovační řízení organizace synchronizované s reakcí zaměstnanců. Může to mít za následek stagnaci firemní kultury. Jak by tomu tedy měli společnosti čelit?

K překonání tohoto problému by se společnosti měly zaměřit na tyto oblasti:

Inovativní zaměstnanci – organizace vždy požadují ve svém týmu inovativních lidí, protože přispívají ke zlepšení výkonnosti organizace. Růst společnosti závisí na kreativitě a inovaci jednotlivců pracujících jako tým. Společnost musí motivovat zaměstnance, aby optimalizovali svou kreativitu, aby získali maximální užitek z nových nápadů všech členů týmu. Motivace může mít formu pobídek nebo pozic. Progresivní společnost musí být proaktivní, aby využila všechny možné příležitosti vytvářením inovativních zaměstnanců.

Prostředí – mnoho nadnárodních společností uvedlo příklady zvýšení organizační tvořivosti poskytováním podpůrného prostředí pro své zaměstnance. Každá organizace, která má za cíl stimulovat tvořivost a inovaci, musí vytvořit lepší firemní kulturu a prostředí. Zaměstnanci váhají s přijetím jakékoliv změny nebo inovace ze strachu před selháním nebo degradací. Povzbuzující atmosféra společnosti může zaměstnance motivovat, aby bez jakýchkoliv váhání přicházeli se svými kreativními nápady a sdíleli jejich. Společnost tak může nejlépe využít individuální kreativitu zaměstnanců poskytnutím progresivního firemního prostředí a uznáním schopností všech zaměstnanců.

Vytvoření inteligentního procesu pro úspěšné řízení nápadů – budování robustního a dosažitelného procesu řízení nápadů pomůže zvýšit organizační a individuální kreativitu. Někteří zaměstnanci se vyhýbají odpovědnosti za předávání nových a kreativních nápadů sami, když není znám konečný výsledek generování nápadů. Efektivní proces řízení nápadů může zvýšit týmový výkon, protože všichni zaměstnanci budou přispívat z celého srdce. Inteligentní systém se systémem rychlé zpětné vazby a povzbuzením může v organizaci přinést neuvěřitelné výsledky.

Individuální vs. organizační tvořivost

Individuální i organizační tvořivost má svá specifika. Oba přístupy jsou však neoddělitelné a vzájemně závislé. Protože organizace nemůže uspět bez podpory svého týmu, může stejně zůstat nerozpoznaná tvořivost jednotlivce z důvodu nedostatku vhodné organizace a platformy. Organizace musí uznat a ocenit kreativitu jednotlivých zaměstnanců v souvisejícím průmyslu.

Získejte řešení na zlepšení zkušeností zaměstnanců ve vaší organizaci s cílem zvýšit jejich kreativitu.

Roman Kučák, CEO