Ved at bruge dette websted accepterer du, at dine oplysninger anvendes som beskrevet i denne GDPR-politik. Virksomheden Anodius er dedikeret til at beskytte fortroligheden og privatlivets fred af de oplysninger, der er betroet til virksomheden. Som en del af denne grundlæggende forpligtelse er Anodius forpligtet til at sikre en passende beskyttelse og brug af de personlige oplysninger, der er indsamlet via dets websteder.

Generelt er det vores hensigt kun at indsamle de personlige oplysninger, som besøgende på vores websteder frivilligt giver os, så vi kan tilbyde oplysninger og/eller tjenester til disse personer eller tilbyde oplysninger om jobmuligheder. Læs venligst denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for at få mere at vide om, hvordan vi indsamler, bruger, deler og beskytter de personlige oplysninger, som vi har fået.

 • Persondataansvarlig

  Site-controlleren – Anodius CZ, s.r.o. ansvarlig for behandling af personoplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, om ophævelse af direktiv 95/ 46 / EF (herefter GDPR) og lov nr. 18/2018 af Coll. om beskyttelse af personoplysninger og om ændringer af visse love. Vores databeskyttelsesregler overholder den gældende databeskyttelseslovgivning. En persondataansvarlig er den virksomhed, der bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger: Anodius CZ, s.r.o. (herefter kun Anodius), Na porici 1047/26, Nove Mesto (Praha 1), 110 00 Prag, Tjekkiet, ID: 03153541, VAT ID: CZ03153541, Telefon: +420 (2) 262 17678, E-mail: gd (at) anodius.com.

 • Berørt person

  Den pågældende er ansøger til udsendelse af nyhedsbreve eller oplysning (kontaktformular).

 • Liste over personoplysninger behandlet af den dataansvarlige

  Som besøgende behøver du ikke at indsende nogen personlige oplysninger for at bruge hjemmesiden. Denne hjemmeside indsamler kun personlige oplysninger, som er specifikt og frivilligt leveret af besøgende. Sådanne oplysninger består af a) Grundlæggende identifikationsdata-navn og efternavn; b) Kontaktoplysninger – adresse, telefonnummer, e-mailadresse De personlige data, der er anført ovenfor, indhentes direkte fra dig. Disse personlige oplysninger omfatter anmodninger om nyhedsbreve eller kontaktformularer. Personoplysninger kan også komme fra offentligt tilgængelige kilder, registre og optegnelser, for eksempel fra et virksomhedsregister. Dine personlige oplysninger kan også komme fra tredjeparter, som er autoriseret til at håndtere dem. Vi kan også gemme og vedligeholde alt indhold, som du leverer, inklusive men ikke begrænset til opslag på alle blogs, fora og andre sociale medieapplikationer og -tjenester, som vi leverer.

 • Logoplysninger, cookies og web-beacons

  Dette websted indsamler standard internetlogoplysninger, herunder din IP-adresse, browsertype og sprog, adgangstider og henvisende webstedsadresser. For at sikre, at denne hjemmeside administreres godt og for at lette forbedret navigation, kan vi eller vores tjenesteudbydere også bruge cookies eller web-beacons (elektroniske billeder, der gør det muligt for denne hjemmeside at tælle besøgende, der har tilgået en bestemt side og få adgang til visse cookies) til at samle indsamlet data. Cookies indeholder små mængder information og downloades til din computer, eller en anden enhed af en server, til denne hjemmeside. Din webbrowser sender derefter disse cookies tilbage til denne hjemmeside ved hvert efterfølgende besøg, så den kan genkende dig og huske ting, som fx dine brugerpræferencer. Du kan finde mere detaljeret information om cookies, og hvordan de fungerer på http://www.aboutcookies.org. Når du bruger denne hjemmeside, kan der indsamles oplysninger ved brug af cookies og andre teknologier. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du vores brug af cookies som beskrevet i denne erklæring.

 • Formål med behandling af personoplysninger

  Vi behandler udelukkende personoplysninger til disse formål: a) opfyldelse af forretningsformålet -kontakt med kunden vedrørende ordren, opfyldelse af kontrakten (de data, du har opgivet, er nødvendige for opfyldelsen af kontraktforholdet og kan ikke indgås ved et kontraktlig forhold); b) markedsføringsformål – udbud af produkter og tjenester fra virksomheden (vi kan tilbyde dig tilbuddet elektronisk, især via e-mail, skriftligt eller i form af et telefonopkald.

 • Behandlingens lovlighed

  Lovligheden af behandlingen af disse data er i henhold til art. 6, stk. 1, pkt.: a) den pågældendes samtykke og art. 6, stk. 1, s.; b) opfyldelse af en kontrakt (i henhold til GDPR).

 • Opbevaringstid for personlige data

  Du giver samtykket til virksomheden for kontraktforholdets varighed og i de næste 5 år efter ophøret af et sådant kontraktforhold eller indtil det øjeblik, hvor du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du ikke gør dette, vil du heller ikke være kunde hos din virksomhed, vil dit samtykke blive opbevaret i 5 år fra tildelingen, eller indtil du tilbagekalder det.

 • Videregivelse af oplysninger til tredjeparter

  Databehandlere – Vores forretningspartnere, som kan have adgang til dine personoplysninger, overholder også fortrolighedspolitikken og har indgået en persondatabehandleraftale (listen over databehandlere er tilgængelig på anmodning på gdpr (at) anodius.com): a) web hosting; b) administrator it-tjenester; c) e-mail marketing; d) virksomheder i koncernen. Offentlige institutioner, såsom administrative myndigheder, domstole eller retshåndhævende myndigheder, vil kun blive forsynet med personoplysninger inden for et lovligt godkendt omfang. Behandlingen af personoplysninger udføres inden for EU’s medlemsstater og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Behandlingen af personoplysninger på et tredjelands territorium må kun finde sted med den dataansvarliges samtykke og på de specifikke betingelser, der er fastsat i GDPR-forordningen.

 • Databeskyttelse af den dataansvarlige

  Vi træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data i videst muligt omfang mod uønsket adgang. Udover sikkerheden i driftsmiljøet bruger vi fx krypteringsmetoden i nogle områder og registreringsformularen på hjemmesiden. De oplysninger, du indtaster, overføres derefter i krypteret form via SSL-protokollen (Secure Socket Layer) for at forhindre, at data misbruges af en tredjepart. Du vil genkende dette ved se, at i statuslinjen i din browser vil låsesymbolet blive lukket, og URL-linjen vil starte med “HTTPS”. Databeskyttelsen vil altid blive opdateret i henhold til den nyeste teknologi og software.

 • Blogs, fora, wikier og andre sociale medier

  Denne hjemmeside kan være vært for forskellige blogs, fora og andre sociale medieapplikationer eller tjenester, der giver dig mulighed for at dele indhold med andre brugere (samlet “Sociale medieapplikationer”). Alle personlige oplysninger eller andre oplysninger, som du bidrager med til en applikation til sociale medier, kan læses, indsamles og bruges af andre brugere af den pågældende applikation til sociale medier, som vi har ringe eller ingen kontrol over. Derfor er vi ikke ansvarlige for nogen anden brugers anvendelse, misbrug eller uretmæssig tilegnelse af personlige oplysninger eller andre oplysninger, som du bidrager med til en applikation til sociale medier.

 • Ved at give oplysninger via denne hjemmeside, giver du samtykke til

  Den pågældende person giver udtrykkeligt og uforbeholdent samtykke til, at den dataansvarlige kan behandle hans/hendes personoplysninger til ovennævnte formål i den ovennævnte periode og i det omfang, der er angivet ovenfor. Den pågældende har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke retmæssigheden af behandling baseret på samtykke forud for tilbagekaldelsen. Den pågældende person er forpligtet til at give sande og ajourførte personlige oplysninger.

 • Dine rettigheder ved behandling af personoplysninger

  Korrekt behandling af dine personoplysninger er vigtig for vores virksomhed, og deres beskyttelse er en selvfølge. Ved behandling af personoplysninger kan du påberåbe dig følgende rettigheder: a) Ret til indsigt i data: Du har ret til at bekræfte, at personoplysninger behandles eller ej, og i så fald har du adgang til behandlingsoplysningerne, kategorier af berørte personoplysninger, modtagere eller kategorier af modtagere, opbevaringsperioden for personoplysninger samt retten til information om dine rettigheder, retten til at indgive en klage til Datatilsynet, oplysninger om kilden til persondata, oplysninger om evt. automatiseret beslutningstagning og profilering, information og garantier for overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller international organisation. Du har ret til at fremskaffe kopier af de behandlede personoplysninger; b) Ret til rettelse: Du har ret til at få dine ukorrekte personoplysninger uden unødig forsinkelse rettet eller udfyldt, og du kan selv foretage rettelsen eller anmode den dataansvarlige; c) Ret til sletning: Du har ret til at kræve, at dine personoplysninger slettes uden unødig forsinkelse, forudsat at betingelserne i GDPR er opfyldt (du har ret til at slette, især hvis dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for formål, hvortil de blev behandlet, eller hvis personoplysninger blev behandlet ulovligt, er retten til sletning ikke gældende, især hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig for at bevise, håndhæve eller forsvare den dataansvarliges eller tredjeparters juridiske rettigheder); d) Ret til begrænsning af behandling: i tilfælde specificeret i GDPR (f.eks. hvis du bestrider nøjagtigheden af ​​personoplysninger, eller behandling ikke er lovlig, eller vi ikke længere har brug for personoplysninger til de angivne formål, men du har brug for dem for at bevise, håndhæve eller forsvare de juridiske rettigheder)har du ret til at kræve, at vi begrænser deres behandling; e) Retten til dataportabilitet: I tilfælde, der er omfattet af GDPR (hvis personoplysninger behandles ved hjælp af automatiserede midler til opfyldelse af kontrakten), har du ret til at få de personoplysninger, der er givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at kræve, at disse personlige oplysninger er blevet overført til en anden dataansvarlig, denne overførsel af personoplysninger direkte fra os til en anden dataansvarlig, forudsat at denne overførsel er teknisk mulig; f) Retten til at gøre indsigelse: Hvis behandlingen af ​​personoplysninger udføres på et juridisk grundlag af en legitim interesse i henhold til GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling. Vi må ikke behandle disse data yderligere, medmindre de viser sig at være nødvendige legitime årsager til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller grundene til at bevise, håndhæve eller forsvare vores juridiske rettigheder eller tredjeparter. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der behandles til direkte markedsføringsformål; i tilfælde, hvor der gøres indsigelse mod behandling af personoplysninger i henhold til denne sætning, må personoplysninger ikke længere behandles til sådanne formål; g) Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis behandlingen af ​​personoplysninger udføres på det juridiske grundlag for samtykke, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage. Tilbagekaldelse af samtykke har ingen indflydelse på lovligheden af ​​databehandling, der var baseret på samtykke forud for tilbagekaldelsen. Klagen skal indeholde oplysninger om klager (dit navn og efternavn, din hjemmeadresse for at identificere dig) og oplysninger om, at du ikke ønsker, at vi behandler dine personoplysninger. Ønsker du kun at modtage de udvalgte tilbud, bedes du angive hvilke tilbud disse  er, for at vi kan imødekomme dig. Tilbagekaldelse af samtykke til behandling af personoplysninger kan sendes i skriftlig form for at få en ordentlig protokol  over din klage. Glem ikke at underskrive appellen; Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed – Det lokale Kontor for Persondatabeskyttelse eller til en anden kompetent tilsynsmyndighed, især hvis det antages, at persondatabehandlingen er blevet krænket.t.

 • Adgang til information

  Besøgende, der gerne vil anmode om adgang til deres oplysninger, opdatere deres detaljer eller afmelde kommunikation, skal kontakte webmasteren. Hvis du kontakter os via e-mailadresse gdpr (at) anodius.com eller mail til Vyskocilova 1481/4, 140 00 Prag, Tjekkiet, gemmer vi de oplysninger, du har givet (din e-mailadresse eller dit navn) , efternavn og dit telefonnummer) for at svare på dine spørgsmål eller for at behandle din anmodning, og de vil blive slettet, hvis de ikke længere er nødvendige af hensyn til behandlingen, eller vi vil begrænse behandlingen, hvis vi har en juridisk forpligtelse til at opbevare den. Forklaringer og mulige oplysninger om de foranstaltninger, vi træffer, vil vi give dig hurtigst muligt, men senest inden for en måned.vis det er nødvendigt, og i betragtning af kompleksiteten og antallet af ansøgninger, kan vi forlænge denne periode til to måneder, og vi vil informere dig om forlængelsen, herunder årsagerne.

 • Ændringer til vores fortrolighedserklæring

  Vi kan ændre eller forandre denne fortrolighedserklæring fra tid til anden efter vores skøn. Vi opfordrer dig til med jævne mellemrum at gennemgå denne fortrolighedserklæring for at blive informeret om, hvordan vi beskytter dine oplysninger.

 • Beskyttelse af børns privatliv

  Tjenester leveret af controllere er ikke primært beregnet til personer under 16 år; men hvis en person under 16 år er interesseret i at bruge disse tjenester, skal hans/hendes samtykke være skriftligt eller godkendt af den pågældende persons juridiske repræsentant.

 • Besøgende spørgsmål

  Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende dit privatliv, mens du bruger denne hjemmeside, bedes du henvise dem til webmasteren ved hjælp af kontaktformularen på undersiden “Kontakt” eller via e-mail til adressen gdpr (at) anodius.com. Dette dokument blev sidst opdateret den 9. maj 2022.

Spørgsmål?

Vi besvarer gerne dine specifikke spørgsmål.

Kontakt os