miroslav-kupka

Har du brug for en erfaren projektspecialist?

Det er ikke økonomisk rentabelt at løse problemet at lave projektledelsesuddannelse for blot et enkelt eller få projekter. Outsourcing af alle projektrelaterede ansvarsområder og kompetencer er heller ikke løsningen. Begge parters forskellige økonomiske interesser leder til en ubalance i projektstyringen.

Enhver projektimplementering sætter fokus på

Kapaciteter

Færdigheder og erfaring med at forhandle kontrakter med leverandører

Budspecifikationer

Projektledelse

Accept af leverancer og kvalitetsstyring

Kropsshopping

Projektledelseseksperten, som deltager i et projekt som medlem af projektteamet på kundens side, er en erfaren konsulent, der hjælper projektlederen med at løse eventuelle underliggende problemer.

Kunden kan bede os om at løse en specifik opgave

F.eks. udarbejdelse af dokumenter (tegninger osv.) eller udarbejdelse af en ekspertudtalelse vedrørende et bestemt spørgsmål.

Vi kan overtage en bestemt rolle i projektet

Dette er oftest rollen som projektleder eller kvalitetssikring. Virksomheden Anodius påtager sig derefter, i forhold til den givne rolle, ansvaret for projektets gennemførelse og resultater. I løbet af projektet skal du fungere som modpart til enhver leverandør på kundesiden.

Spørgsmål?

Vi besvarer gerne dine specifikke spørgsmål.

Kontakt os